SEO audits

SEO audits pēc būtības ir esošās mājas lapas tehniskais novērtējums un SEO izmaiņu specifikācijas sastādīšana, lai tiktu ievēroti tie principi, ko savā mājas lapu novērtējumā ņem vērā Google meklētājserviss.

Lai sasniegtu augstākas pozīcijas Google meklētājā, savā līdzšinējā pieredzē esam novērojuši, ka Google principi ir tikuši ievēroti ļoti niecīgā gadījumu skaitā no kopējā mūsu klientu loka. Tādēļ, lai panāktu top10 pozīcijas Google.lv, nereti ir nepieciešams veikt tikai tehniskās izmaiņas bez papildus reklāmas saišu izvietošanas.

SEO audita kā pakalpojuma ietvaros mēs piedāvājam izvērtēt Jūsu līdzšinējās mājas lapas vai interneta veikala tehniskos risinājumus, noteikt atbilstošākos atslēgvārdus, pēc kuriem ir vērts veikt optimizāciju un izstrādāt SEO izmaiņu specifikāciju. Papildus mēs piedāvājam veikt arī SEO specifikācijā minētās izmaiņas gadījumā, ja Jums nav pieejami kvalificēti speciālisti, kas šīs izmaiņas varētu veikt.

Lai pieteiktos SEO auditam vai uzzinātu sīkāku informāciju par šo pakalpojumu, lūdzam aizpildīt zemāk atrodamo kontaktformu.

Vārds, uzvārds:
Domēns:
Plānotais SEO audita budžets:
E-pasts:
Tālruņa numurs:
Komentāri: